PROGRAM

PROGRAM KONFERENCE

STŘEDA 29. 3. 2017

HLAVNÍ SEKCE

8:30 - 10:00                   Registrace účastníků

10:00 - 10:15                   Slavnostní uvítání

10:15 - 10:35                   Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.

                                      VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství

10:35 - 10:55                  Prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.

                                      VŠB-TU Ostrava, CENET, Centrum sypkých hmot

                                      VŠB-TU Ostrava, FS

10:55 - 11:10                   Coffee break, přestávka na kávu

11:10 - 11:30                     RNDr. Bohumil Svoboda, CSc.

                                      Geodyn s r.o.

11:30 - 11:50                   Ing. Tomáš Hanzlíček

                                      VTP Buštěhrad

11:50 - 12:10                   Ing. Josef Moravec

                                      Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice

12:10 - 12:30                  RNDr. Vít Štrupl

                                      Geofond, Česká geologická služba

12:30 - 13:30                  Oběd

13:30 - 14:00                 Ing. Karel Novotný

                                      Gemec Union a.s.

14:00 - 14:30                 Doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.

                                      VŠB-TU Ostrava, HGF

14:30 - 15:00                 Ing. Jaroslav Fikáček, Ph.D.

                                      Ministerstvo průmyslu a obchodu

15:05 - 15:20                 Coffee break, přestávka na kávu

15:20 - 15:45                 Ing. Ivan Bílý, Ph.D., Ing. Otakar Vavruška

                                      Severočeské doly a.s., Doly Bílina

15:45 - 16:00                 Ing. Jakub Chlopecký

                                      VŠB-TU Ostrava, HGF

16:00 - 17:00                 Diskuze

17:00 - 18:30                 Šachťák, tradiční hornické setkání

19:00 - 22:00                Společenský večer s cimbálovou muzikou CM Úsměv

SEKCE PARTIKULÁRNÍ HMOTY

13:30 - 13:50                  Prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.

                                       VŠB-TU Ostrava, CENET, Centrum sypkých hmot

                                       VŠB-TU Ostrava, FS

13:50 - 14:10                   Prof. Dr. -Ing. Andre Katterfeld

                                       Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Lehrstuhl Fӧrdertechnik

                                       Magdeburg, Germany

14:10 - 14:45                    Prof. Chandana Ratnayake

                                       Dept. of POSTEC, Tel-Tek

                                       Porsgrunn, Norway

14:45 - 15:05                  Ing. Petr Dospiva, Ph.D.

                                      RPS Ostrava a.s.

15:05 - 15:20                 Coffee break, přestávka na kávu

15:20 - 15:40                 Ing. Jiří Vonka

                                      NOEN a.s.

15:40 - 16:05                 Ing. Michal Vykoukal

                                      SANDTEAM, spol. s r.o.

16:05 - 16:20                 Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D.

                                      VŠCHT, FCHT, Praha

16:20 - 16:35                 Ing. Iva Martincová

                                      SOTAX s.r.o.

16:35 - 16:50                  Ing. Jan Patera, Ph.D.

                                      VŠCHT, FCHT, Praha

16:50 - 17:00                 Ing. David Žurovec

                                      VŠB-TU Ostrava, CENET, Centrum sypkých hmot

17:00 - 18:30                  Šachťák

                                      Tradiční hornické setkání

19:00 - 22:00                Společenský večer s cimbálovou muzikou CM Úsměv

                                      Občerstvení, diskuze


ČTVRTEK 30. 3. 2017

HLAVNÍ SEKCE

9:00 - 9:20                   Ing. Petr Forman

                                      Societas Rudolphina

9:20 - 9:40                    Ing. Tomáš Pulko

                                      VŠB-TU Ostrava, HGF

9:40 - 9:55                    Ing. Martin Jonák

                                      VUT Brno, FSI

9:55 - 10:10                   Ing. Kamila Botková

                                      Českomoravský štěrk a.s.

SEKCE MLADÝCH VĚDCŮ

10:10 - 10:25                  Ing. Karla Kryštofová

                                      VŠB-TU Ostrava, CENET

                                      VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní

10:25 - 10:40                 Ing. Barbora Švédová

                                      VŠB-TU Ostrava, CENET

                                      VŠB-TU Ostrava, Fakulta hornicko-geologická

10:40 - 10:55                 Ing. Jan Kielar

                                      VŠB-TU Ostrava, CENET

10:55 - 11:10                   Bc. Zdeněk Polanský

                                      Zero Waste University - VŠB Pride

11:10 - 11:30                    Coffee break, přestávka na kávu


DOPROVODNÝ PROGRAM

Během konání konference mají účastníci možnost navštívit zdarma program PLANETÁRIA. Součástí je prohlídka interaktivní expozice v Experimentáriu a prohlídka výstavy v Galerii Mira. K zhlédnutí jsou také:

Středa 29.3.2017

13:00 - Ledové světy (sál planetária) - audiovizuální představení

17:00 - Záhada temné hmoty (sál planetária) - audiovizuální představení

19:00 - Astronomické pozorování (hvězdárna)

Čtvrtek 30.3.2017

11:00 - Napříč sluneční soustavou (sál planetária) - audiovizuální představení

V blízkosti Nové auly je možnost navštívit GEOLOGICKÝ PAVILON, který je otevřen každý den od 8:00 do 19:00 hodin.

Součástí doprovodného programu jsou také výstavy v Galerii VŠB-TU Ostrava uvedené pod názvy "Nerudní suroviny a umění" a "Průplav Dunaj-Odra-Labe".

Po celou dobu průběhu konference bude probíhat v předsálí přednáškových sálů, v prostorách Nové auly prezentační výstavka firem, které působí v oblasti těžby a úpravy nerudních surovin, včetně firem zabývajících se geologickým průzkumem, projekčními pracemi, výrobou a prodejem strojů a zařízení pro těžební průmysl.

Vítany jsou také firmy zabývající se charakterizací a úpravou sypkých hmot, jejich dopravou a procesním zpracováním, příp. činnostmi s tím souvisejícími

.