CENÍK
Sem vložte podnadpis

Účast na konferenci

vč. občerstvení, společenského večera, návštěva planetária, geologického pavilonu a doprovodného programu

3 600 Kč

Sborník


600Kč

Reklama ve sborníku (1xA4)


1 200 Kč

Prezentace firmy v předsálí - standardní prezentační místo

Stůl, 2 židle

(další možné způsoby prezentace po osobní domluvě s Ing. Vavruškou - loga, exponáty, panely k zapůjčení)

1400 Kč

Platbu poukažte na účet:                            1646781349/0800, specifický symbol: 350 06

Do textu pro příjemce napište, prosím, jména přihlášených účastníků.

Faktura za konferenční poplatek není standardně vystavována, u registrace obdržíte daňový doklad - potvrzení o zaplacení.