MEZINÁRODNÍ KONFERENCE OSTRAVA 2017                                                            SOUČASNOST A PERSPEKTIVA TĚŽBY  A ÚPRAVY NERUDNÍCH SUROVIN VI. nově sekce PARTIKULÁRNÍ HMOTY 
...TĚŽIT SE BUDE POŘÁD 

29. a 30. 3. 2017

Pod záštitou 

                                                         prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. 

                                                      Ministra průmyslu a obchodu ČR

Předsedy Českého báňského úřadu

Prezidenta Hospodářské komory MSK

Srdečně Vás zveme na mezinárodní konferenci s dlouholetou tradicí pod tématickým názvem Současnost a perspektivita těžby a úprava nerudních surovin VI., nově sekce Partikulární hmoty, která se bude konat ve dnech 29. a 30. 3. 2017 v prostorách Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Po celou dobu průběhu konference bude probíhat v předsálí přednáškových sálů, v prostorách Nové auly prezentační výstavka firem, které působí v oblasti těžby a úpravy nerudních surovin, včetně firem zabývajících se geologickým průzkumem, projekčními pracemi, výrobou a prodejem strojů a zařízení pro těžební průmysl.

Vítany jsou také firmy zabývající se charakterizací a úpravou sypkých hmot, jejich dopravou a procesním zpracováním, příp. činnostmi s tím souvisejícími.  

Místo konání

Nová aula VŠB-TUO
17. listopadu 2172/15
Ostrava-PorubaInformace pro přednašející

V případě přihlášení příspěvku prosíme o uvedení předběžného názvu příspěvku. Podrobný program konference, závaznou přihlášku s pokyny a informacemi o platbě a další informace obdržíte emailem v II. cirkuláři.