O KONFERENCI
.

ZAMĚŘENÍ KONFERENCE

Hlavní sekce (I.)

 • Težba a úprava kamene a ostatních surovin
 • Optimalizace strojů a zařízení pro těžbu a úpravu surovin
 • Vliv těžby nerudních surovin na životní prostředí, rekultivace, recyklace
 • Průzkum a využití stávajících a perspektivních ložisek
 • Projekční činnost, geodetické, geologické, geofyzikální, geomechanické, laboratorní práce a zkušebnictví, modelování, vizualizace a logistika
 • Výzkum, vývoj a vzdělávání v oblasti těžby a úpravy

Partikulární hmoty (II.)

 • Výzkum a vývoj v oblasti mechaniky sypkých hmot
 • Mechanicko-fyzikální vlastnosti partikulárních hmot
 • Procesní zpracování partikulárních hmot
 • Modelování dopravních procesů partikulárních hmot a zařízení pomocí metody diskrétních prvků (DEM)
 • Aplikace modelů DEM

Mladí vědci (III.)

 • Představení aktuálně řešených témat VŠB-TU Ostrava

Vybraní přednášející

Ing. Petr Forman, Hospodářská komora, železniční a vodní doprava

Prof. Jiří Zegzulka, VŠB-TU Ostrava, Centrum sypkých hmot

Ing. Tomáš Hanzlíček, VTP Buštěhrad

Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., Ministerstvo průmyslu a obchodu

RNDr. Martin Holý, Ministerstvo životního prostředí

RNDr. Bohumil Svoboda, CSc., GEODYN spol. s r.o.

Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc

.

VÝSTAVY

• V prostorách Nové auly a taktéž v galerii VŠB-TU Ostrava bude možnost shlédnout tyto výstavy: 

• Keramické materiály a sklo


VĚDECKÝ VÝBOR

Ing. Otakar VavruškaProf. Ing. Jiří zegzulka, CSc.Ing. Jan Nečas, Ph.D.Doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D. Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc.