PŘEDEŠLÉ KONFERENCE
                                    Historie je věda o tom co se nikdy nestane dvakrát.             /Paul Valéry/ 

Konference rok 1997