PARTNEŘI
.

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVAVŠB - TU Ostrava směřuje mezi přední české a evropské univerzity nabízející technické a ekonomické vzdělání, produkující aplikovaný i základní výzkum a zajišťující potřebný odborný poradenský, konzultační a expertizní servis průmyslu, bankovnímu i podnikatelskému sektoru včetně nabídky celoživotního vzdělání.

HORNICKO-GEOLOGICKÁ FAKULTA VŠB-TUO
Dnes dobýváme suroviny, zítra budeme dobývat vesmír. Těžíme z dlouholetých zkušeností a razíme si to vstříc budoucnosti. Vesmírně vděčíme Zemi za to, co nám dala, a taky jí to umíme splatit.


BULK SOLIDS CENTRE - CENTRUM SYPKÝCH HMOTje vědecko-technickým pracovištěm Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava určené ke studiu procesů sypkých hmot. Jsou zde řešeny úkoly z oblasti procesů (výroba, třídění, zdrobňování), skladování (sila, zásobníky, vynášení) a dopravy sypkých hmot.

CENTRUM ENET


Činnost Centra ENET je zaměřena na:

  • Transformace paliv a surovin a dopady antropogenní činnosti v oblasti termických konverzí na životní prostředí
  • Úprava a doprava sypkých hmot
  • Diagnostika energetických zařízení
  • Akumulace a řízení výkonové bilance

TĚŽEBNÍ UNIE


Těžební unie České republiky je zájmové sdružení, působící v České republice od roku 1990.

K 22. 2. 2016 čítal počet členů Těžební unie 114 společností.

Hlavní činností Těžební unie je úzká spolupráce s orgány státní správy na připomínkování potřebných zákonů a vyhlášek, pořádání setkání, seminářů a školení.

SPONZOŘI

SEVEROČESKÉ DOLY A.S.

Posláním společnosti není pouze těžba uhlí pro energetiku. Plně si uvědomuje nutnost odpovídající kompenzace využívaných přírodních zdrojů v podobě zahlazování následků důlní činnosti. Důsledná příprava a realizace obnovy krajiny a ekologické stability území po těžbě hnědého uhlí je jednou ze základních součástí činnosti společnosti.